نورفیزیک

ساخت موشک کاغذی

بازی با موشک های کاغذی روشی برای آموزش برخی قوانین فیزیک

paperplane3

بازی با موشک های کاغذی روشی برای آموزش برخی قوانین فیزیک

موشک های کاغذی  بسیار مود توجه دانش اموزان هستد و با آن سرگرم می شوند. اما این وسله به ظاهرساده موردتوجه بسیاری از افراد قرارگرفته است. حتی مسابقاتی در این زمینه در داخل و خارج کشور برگزار می شود. سایت های زر را ببینید

http://redbull.ir/fa/ArticlePage.1231658864664-1155281300.1/htmlArticlePage.action

http://pss.znu.ac.ir/moshakhaye%20khQazi.htm

روش های متفاوتی برای سخت موشک های کاغذی ابداع شده است. اگر سایت های زیر را بینید متوجه می شوید که انواع بسیار بیشتری از موشک هایی کا تاکنون یادگرفته اید بسازید طراحی شده اند

http://pss.znu.ac.ir/moshak1.htm

http://links.p30download.com/archives/5969.php

http://ttl.ir/training/42/180-opuoa-ososoroo-uucu-osos-osopuosooopuu-uuoaucuosu-ucosooodu.html

http://links.p30download.com/archives/5969.php

مقاله ای نیز در مجله رشد فیزیک در مورد راه های آموزش قوانین نیوتن با استفاده از موشک های کاغذی در فصلنامه رشد آموزش فیزیک د سال ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است.

نرم افزاری برای شبیه سازی موشک های کاغذی را می توانید در آدرس زیر بیابید

http://pss.znu.ac.ir/paperpilot.swf

و یا آنرا ادرس زیر دانلود کنید.

http://www.rasekhoon.net/software/sho

--
کمیته علمی اتحادیه
انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران
 وبگاه اتحادیه
www.ipsteachers.com 
وبلاگ کمیته علمی 
www.scientificbranch.blogspot.com
پست الکترونیکی کمیته علمی
uphyts@gmail.com
+ نوشته شده در  جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹ساعت 12:50  توسط حسین کوشا  |